Redirection :

https://radionefzawa.net/2020/11/30/المدير-الجهوي-للصحة-يوّضح-سبب-تأجيل-زي/ 0:00:7